Müze Müzesi

Guggenheim Bilbao
Denver
Graz
Guggenheim New York

MÜZE MÜZESİ
Günümüz sanatının odaklanmış olduğu temel konulardan birisi olan “müze” kavramını irdelemeyi amaçlayan bu proje esas olarak Müze’nin (mimarinin) işlevi ile Sanat’ın (görsel nesnenin) işlevi arasındaki krizi dönüştürme üzerine kurgulanmıştır.

Bu projede dünya bir müzedir. Çünkü bu tasarım harikası müzelerin koleksiyonlarının önüne geçip kendilerini sergiliyor olmalarının yanında, bulundukları şehirleri de birer “marka” yapmaktadırlar. Öyle ki; günümüzde kentlerin markalaşma hedefinin birinci koşulu bu tür tasarım harikası bir müze ya da mimari bir yapıya sahip olmaktan geçiyor gibidir. Buradan hareketle bu heykelsi müzeler “heykelleştirerek” bulundukları kentlerin biblolarına dönüştürülmektedirler.
Müze Müzesi koleksiyonunu genişletebilmek için yeni tasarım harikası müzelerin açılmasını beklemektedir.

Kiasma
Milwaukee
New
Rio
Yerleşim Planı