AKM


Kent mimarisinde bu türden mimari yapıtlar, zamanla toplumsal bellekle kurulan ilişki açısından günümüz yaşamının ayrılmaz bir parçasıdırlar ve anı değeri taşırlar. Tarihle gelecek arasında bağ kurmaya aracılık etmeleri onları vazgeçilmez kılar. Tasarlandıkları dönemin ve toplumun anlayış, gereksinme ve ilişkilerinin göstergesi olarak belge değeri; kentsel belleğin bir parçası olarak da kimlik değeri taşırlar. Dolayısıyla AKM, tüm bu değerleri bünyesinde barındırmasıyla İstanbul’un kent kimliğinin bir parçasıdır. Bu proje "inter-aktif" iş olarak tasarlanmıştır: Felix Gonzales – Torres'in bonbon şekerlerini bir mekâna yığıp, ziyaretçiler tarafından alınarak eksilmesinden oluşan çalışması gibi, AKM’nin küçük cam biblolarından inşaat kalıntısını andıran bir yığın oluşturulacaktır. AKM biblo yığınının, sergi süresince izleyicilere armağan edilerek küçülüp, sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje, bir yandan sanat eserinin gerçeği gösteren yanına vurgu yaparken, diğer yandan yeniden üretilen imgelerle günlük yaşam kültürünün sanatsal yaratıcılığı kuşatmış olduğunun da işaretidir.