PetibörCarl Andre’nin yapıtları genelde sergi süresince yaşar ve ardından sökülerek yalnızca kavram dünyasında kalırlar. Carl Andre için heykel, herhangi bir şeyi temsil eden, durağan bir nesne olmaktan çıkıp kendi kendisiyle, çevreyle ve insanla yeni ilişkiler kurabildiği sürece varolan bir nesne olmuştur. Dolayısıyla da onun “Magnesium-Zinc Plain” isimli çalışması kurabiye olarak açılışta izleyicilere ikram edilerek insanla yeni bir ilişki kurabilmiş, sadece serginin açılış süresince yaşabilmiştir.